Critical + semená Je tu 13 semien

Vyvážený hybrid pochádzajúce zo Španielska, ktorý vznikol vďaka spojeniu Big Bud a Skunk. Obsah
THC dosahuje takmer 20%, ale obsah CBD je veľmi nízky.

Critical + oplýva umením upokojiť telo a zlepšiť náladu.

Medzi najväčšie benefity tohto španielskeho zázraku patrí utlmenie úzkosťou, stresu, bolesťou a depresiou.
Môže pomôcť aj pri nespavosti či zmierniť nevoľnosť.

Typickým vedľajším účinkom negatívneho rázu je suchosť v ústach, ktorú môže dopĺňať bolesť
hlavy alebo malátnosť.

Váš výběr