Alzheimerova choroba Je tu 2 semien

V ranom štádiu dochádza k poruchám pamäti, časové dezorientáciu, známky depresie, úzkosti a ďalším ľahko prehliadnuteľným príznakom. V strednom štádiu ochorenia sa prehlbujú poruchy osobnosti, človek prestáva byť schopný bude vykonávať bežné aktivity, ťažko komunikuje a je zmätený. V poslednom štádiu dochádza k poruchám príjmu potravy, rozpoznanie blízkych osôb a k úplnej strate sebestačnosti.
Ochorenie je smrteľní a lekári dokážu iba spomaliť jeho priebeh. Diagnózu Alzheimerovej choroby môže učiť lekár, ktorý je s touto problematikou oboznámený a má s ňou skúsenosti. Je potrebné vyvrátiť všetky ostatné možnosti, ktoré by ukazovali na inú chorobu spôsobujúce demenciu.

Váš výběr