syndróm vyhorenia Je tu 15 semien

Hlavným znakom je chronický stres vychádzajúce z pracovnej činnosti, ktorý môže byť sprevádzaný ďalšou záťažou z osobného života, sociálneho i fyzikálneho okolia. Profesia je charakteristická vysokými nárokmi na výkon, bez možnosti dlhšej úľavy a závažnými následkami v prípade omylu. Príznaky sú únava a pokles výkonu, depresie, úzkosti, poruchy sústredenia, poruchy spánku, nespokojnosť a tiež zníženie sebadôvery. Jedinec stráca záujem o svoju prácu aj o osobný rozvoj, uspokojuje sa s každodenným stereotypom a snažia sa len prežiť a nemať žiadne problémy.
Dôležitá je sociálna opora osoby, ktoré hrozia vyhorenia. Pri liečbe je dobré začať u seba, zrevidovať si svoje prednosti a rezervy, plány a ambície. Pomôcť môže aj dlhá dovolenka, zmena pracovného miesta alebo profesie. Pri rozvinutom vyhorenia je nutné navštíviť psychológa, prípadne psychiatra.

Váš výběr