Zápal Je tu 46 semien

Zápal má 5 základných príznakov - sčervenanie, opuch, zteplání, bolesť a porucha funkcie. Začervenanie je prejavom hyperémia zápalového ložiska, pri ktorom sa zvyšuje ako množstvo krvi v jeho cievnej sietnici, tak množstvo vlásočníc naplnených krvou. Opuch súvisí so zvýšeným objemom krvi v ložisku a následným výstupom tekutiny a krvných buniek z krvi do tkanív. Zteplání je dané zvýšeným prietokom krvi ložiskom. Bolesť je spôsobená biochemickými zmenami v zápalovom ložisku. Ide predovšetkým o hromadenie kyslých metabolických splodín, zvýšenie osmotický tlak a zvýšenú koncentráciu draselných a vodíkových katiónov. Porucha funkcie je spôsobená poškodením tkaniva, poruchami krvného a lymfatického obehu a reflexným útlmom aktivity postihnutého orgánu.
Podľa časového prejavu delíme zápaly na akútne a chronické. Chronický zápal môže vznikať ako na podklade nevyhojeného akútneho zápalu tak pozvoľným pomalým rozvojom. Dochádza k poškodeniu tkaniva a jej nahradením väzivom. Akútny zápal netrvá dlhšie ako dva týždne a väčšinou odznie bez následkov.

Váš výběr