Nechutenstvo Je tu 23 semien

Najčastejšou príčinou môže byť choroba tráviaceho traktu, infekčné ochorenie, autoimunitné ochorenia, psychika, nádory alebo zlyhanie srdca, pečene a obličiek. Pacientovi sa robí zle alebo sa neustále cíti Nehladujte, kedy situácia môže viesť až k podvýžive. Znížená chuť do jedla môže byť aj prejavom psychických ochorení, napríklad depresie, úzkostných stavov alebo porúch príjmu potravy. Za nechutenstvom môže stať aj nadmerné užívanie liekov alebo ich kombinácie.
Vyšetrovať príznak ako je nechutenstvo je veľmi ťažké. Vzhľadom k obrovskému množstvu možných príčin je nutné začať zoširoka. Anamnéza by sa mala sústrediť na ďalšie choroby, s ktorými sa chorý lieči a na lieky, ktoré užíva. Podstatné je zistiť na akékoľvek ďalšie príznaky, z ktorých veľký význam majú príznaky nádorových ochorení. Dôraz by sa mal klásť najmä na vyšetrenie brucha.

Váš výběr