Kachexie Je tu 3 semien

Kachexia je častým sprievodným javom mnohých chronických zápalových ochorení, nádorov, AIDS, srdcových vád, reumatoidnej artritídy, tuberkulózy alebo cystickej fibrózy. Často ju možno pozorovať u starších ľudí. Na rozdiel od klasického hladovanie, vznikajúceho v dôsledku nízkeho kalorického príjmu, dochádza pri kachexii úbytku svalovej hmoty, a kompenzovať či zvrátiť zvýšeným prísunom potravy ju nemožno. Strata hmotnosti je obvyklá, nie je však podmienkou. Väčšina kachektických osôb rýchlo stráca tukové aj svalové tkanivo, hmotnosť ale môže byť v niektorých prípadoch kompenzovaná zvýšením množstva extracelulárnej tekutiny.
Existuje mnoho názorov na spôsob, ako kachexii liečiť. Kachexia je sprievodný jav nejaké choroby. Je preto potrebné zamerať sa na základné ochorenie, po jeho vyliečení zmizne aj kachexia. Alebo sa dá na kachexii zamerať správnou výživou.

Váš výběr