Reklamy na Marihuanu zvyšujú počet mladistvých užívateľov?

  • Reklamy na Marihuanu zvyšujú počet mladistvých užívateľov?
  • Výskum spoločnosti RAND poukazuje na zvýšený výskyt konzumácie konope spojený s väčšou frekvenciou reklám
  • Štúdia prebiehala v južnej Kalifornii a zaoberala sa zhruba 2,500 mladých občanov

Jedna z novších štúdií výskumnej spoločnosti RAND zistila, že reklamy na konope dosť možno priamo zvyšujú počty mladistvých užívateľov. Výsledky výskumu tak budú mať pravdepodobne priamy vplyv na budúcnosť regulačných zaopatrenie okolo konopné reklamy.

"U mladistvých a adolescentov, ktorí v prieskume odpovedali, že konopné reklamy zahliadli často, bola zároveň zistená priamo úmerná vyššia konzumácia marihuany."

Celý prieskum bol od začiatku vedený doktorkou Elizabeth D'Amico a zaoberal sa dokopy 2,500 mladými študentmi z južnej Kalifornie. Študenti boli pozorovania od roku 2008 (od veku 11-12 rokov) do roku 2017, kedy zúčastnení vo veku 19 rokov dokončovali strednú školu. Spočiatku bolo účastníkovi štúdie celkom 5000, iba polovica však zodpovedala otázky bádateľov až do konca.

Študenti každé tri mesiace hlásili, ako často počas tejto doby reklamy na konope videli. Pre porovnanie - v roku 2010 nahlásilo zhliadnutí aspoň jednej konopné reklamy približne 25% zúčastnených, kdežto v roku 2017 zhliadnutí takého typu inzercie ohlásilo celých 75%.

mladiství drogy konopí

Hlavné poznatky štúdie:

• "Adolescenti, ktorí nahlásili väčšie ako priemerné počty zhlédnutých MMJ (Medical Marijuana) reklám, zároveň priznávali väčšie ako priemerné množstvo užívaného konope, vyšší očakávania pozitívneho účinku konope, väčšie odhodlanie užívať konope aj v budúcnosti, ale zároveň aj vyšší počet negatívnych následkov užívania ."

• "Celkovo vzaté z prieskumu vyplíva, že častejší výskyt reklamy na konope nielenže značne ovplyvňuje celkový názor spoločnosti a mladistvých, vyzerá to tiež, že priamo zvyšuje počet užívateľov a s tým aj negatívnych následkov užívania, hlavne potom medzi radmi adolescentmi."

• "Nálezy nášho prieskumu sa priamo zrkadlí s prieskumy z minulosti, kde sa pozoroval vplyv reklamy na tabak a alkohol. Rovnako ako u konope sa aj v týchto oblastiach odrazil vyšší výskyt reklamy vo vyššom výskyte užívania medzi mladistvými. Tieto nálezy nám napovedajú, že je dosť možno potrebné oblasť reklamy na konope začať regulovať rovnako, ako to robíme u alkoholu a tabaku. "

Negatívny vplyv legalizácie konope na mladistvých?

Rovnako ako u mnohých ďalších štúdií zaoberajúcimi sa všetkého možného okolo liečebného konope sú tu výsledky prieskumu iba rozmazaným odrazom reality. Dôležitou poznámkou tu je, že prieskum spoločnosti RAND prebiehal počas éry divokého západu Kalifornie, keď nebola produkcia, inzercia ani marketing liečebného kanabisu štátom takmer nijako regulovaná.

Situácia sa však v Kalifornii razantne zmenila začiatkom tohto roka, 1. Januára 2018. Novým rokom začali tiež veľmi striktné regulácie konopné reklamy, vedenej Hlavný radou Kalifornie pre kontrolu konope. Cieľom regulácií tu je hlavne obmedzenie ich zobrazovanie deťom a dospievajúcim. Následne sa konopná reklama začala tvrdo regulovať aj v každom zo siedmich ďalších štátov USA, kde je konope už legálne pre rekreačné aj liečebné použitie.

Pre porovnanie sa môžeme pozrieť na situáciu v Kanade, kde sa reguláciou zaoberala podobne ako v USA každá provincie zvlášť. Štartom minulého roka však vznikla federálnej legislatíva pre celkovú reguláciu konope. Súčasťou legislatívnych opatrení vlády je tak novo zákaz reklamy zobrazujúce užívania kanabisu a jeho užívateľov v "pôvabnom, lákavom, vzrušujúcim, vitálnym alebo vyzývavom" štýle.

Reklamy na konope boli pôvodne zamerané na deti

Výskum spoločnosti RAND však zároveň zisťuje, že nejde ani tak o konopné reklamy zameriavajúce sa priamo na deti a mladistvých, ako skôr reklamy všeobecne majúce vplyv skôr na mladých. Výsledky tiež naznačujú, že prítomnosť konopných reklám priamou úmerou zvyšuje vnímanie prítomnosti a užívania liečebného konope ako "normálne záležitosť", či už v perspektíve liečby alebo rekreácie.

"Napríklad," vysvetľujú ďalej bádatelia, "viac ako 50% stredoškolákov dnes zastáva názor, že fajčenie liečebného konope nepredstavuje žiadne riziká či ohrozenia zdravie."

Otázka mladistvého užívania kanabisu, obzvlášť potom chronicky častého, však zostáva doteraz vcelku zákernou. Zároveň je však veľmi dôležité spomenúť, že v porovnaní s častým užívaním alkoholu alebo tabaku sú v prípade konope mladiství vystavovaní oveľa menším rizikám.

Štúdia spoločnosti RAND však dozaista znova naštartuje debatu okolo správneho podania reklám a inzercie liečebného konope a dosť možno privedie rad mladistvých k zamysleniu a prehodnoteniu situácie.

Viac informácií, menej strašenie - éra legalizácia konope a vzdelanie mládeže

V moment, kedy federálna vláda USA ohlásila chystanú finančnú injekciu 36.4 miliónov dolárov do päťročného plánu edukácia o konope a jeho efektoch, si profesori a učitelia uvedomili, že pred nimi stojí neľahká úloha. Nielenže sa teda budú musieť začať snažiť odovzdať zodpovedné vzdelanie o konope oveľa dôkladnejšie, zároveň bude treba kompletne prepracovať aj informácie, ktoré boli verejnosti podávané doteraz.

"Legalizácia nám prácu o dosť sťažila, o tom niet pochýb." Marc Paris, vedúci organizácie Drug Free Kids

drogy děti závislost konopí

Napríklad Bill Blair, vedúci strany liberálov opisuje situáciu takto: "V situácii, keď je látka zákonom zakázaná, sa zámer všeobecného vzdelania sústredí najmä na možný zákonný postih prechovávanie danej nelegálne látky. Ako náhle sa však látka zlegalizuje, rodičia, učitelia a zákonodarcovia začnú k deťom hovoriť hlavne o tom, ako sa chrániť proti potenciálnym rizikám užívaniu a robiť zdravšie rozhodnutia. "

Marc Paris, vedúci kanadskej organizácie Drug Free Kids (DFK), charity zaoberajúci sa edukáciou v oblasti drog a závislostí, sa v rozhovore pre server Leafly vyjadril, že im legalizácia prácu značne sťažila. DFK nasledovne vydala príručku pre rodičov zameranú na spôsob, ako s deťmi o konope začať čo najlepšie komunikovať. "The Cannabis Talk Kit", ktorý bol vyvinutý v spolupráci s organizáciou Health Canada a Kanadským centrom pre drogy a závislosti má zo strany rodičov aj lekárov zatiaľ pozitívne ohlasy.

"Rodičom radíme, ako hovoriť s deťmi o konope tak, aby si ich hneď neodcudzili. Napríklad, rodičia by mali užívanie fajčenie formou popisovať ako voľbu nezdravú namiesto voľby napríklad hlúpe alebo priamo stupídne. "

"Načasovanie vydanie našej príručky bolo úplne ideálne," hovorí Paris v samotnej príručke, ktorá bola vypustená do sveta dva mesiace potom, čo Trudeau oznámil, že bude rekreačné konope zlegalizovanie do júla roku 2018. Od vydania si školy a rodičia vypýtali na viac než 100,000 kusov.

"Do tej doby, než prejde zákon C-45 do platnosti (legalizácie konope), musíme vypracovať dostatočne kvalitné informačné kanály poskytujúce dostatočnú prevenciu pre deti nášho štátu. Liečebné konope bude dostupnejšie, ako inokedy. Preto tu musí byť zároveň na mieste kvalitné, pravdivé informácie o jeho účinkoch i potenciálnych rizikách."

Paris je oznámením Justina Trudeau nadšený a dúfa, že jeho organizácia dostane dostatočnú finančnú podporu na to, aby mohli so svojou organizáciou svoj plán uskutočniť. "Máme v pláne expandovať až za doterajšie, všeobecné povedomie verejnosti o liečebnom konope a začať priamo navštevovať školy, jednu po druhej," objasňuje plán Paris. "Samozrejme je potrebné počítať s tým, že bude realizácia plánu v takom rozsahu stáť milióny."

Parisův názor zdieľa aj hlavná analytička Kanadského inštitútu pre výskum a legislatívu v oblasti drogových závislostí, Anne McKiernan. "Čím viac sa blížime k dátumu prepuknutiu plnej legalizácie liečebného konope, tým dôležitejšie je mať pripravený kvalitný edukačný plán," vysvetľuje Anne takisto redakcii servera Leafly.

Anne v nadchádzajúcej legalizáciu liečebného konope vidí aj ďalšie pozitíva:

"Napríklad, vďaka legalizácii sa učitelia a vzdelávacie jednotky budú môcť namiesto právnych postihov sústrediť o vela viac na ochranu proti potenciálnym rizikám (Harm Reduction). Poskytované informácie sa zameria hlavne na zodpovedné užívanie liečebného konope a poskytovatelia sa nebudú môcť báť právnych postihov. Bude tak možné vyjadrovať sa spôsobom, ako napríklad ,Ak máš v pláne konope vyskúšať, vyber si najskôr odrôdu s nízkym obsahom THC. Vyvaruješ sa tak možným negatívnym účinkom ako je pocit úzkosti, dočasné paniky, suchu v ústach či zmätenosti. '"

Minulý marec napríklad spomínaná inštitúcia rozbehla digitálnu kampaň, v ktorej sa snažia rodičia nabádať k tomu, aby so svojimi deťmi začali o konope aktívne komunikovať. Federálna vláda, ktorá výsledky kampane merala, vyhlásila, že bol výsledok kliknutí a celkového záujmu o celých 75% vyššie, než obvykle.

Ďalšia fáza kampane je už v pláne a bude zameraná naopak na samotných mladistvých. Hlavným informačným kanálom tu majú byť sociálne médiá ako Facebook, Twitter alebo Instagram. "Na detailoch kampane sa stále pracuje, avšak už teraz je nám jasné, že sociálne médiá budú hrať v snahe získať záujem mladistvých významnú úlohu."

Snaha poskytnúť mládeži pravdivé a neodrazujíce informácie je dozaista krokom správnym smerom. Namiesto častého strašenie z právnych postihov všetkého druhu sa informačné úsilie štátov začínajú zameriavať hlavne na úprimné rady deťom aj adolescentom o tom, ako sa vyvarovať potenciálnym rizikám a chrániť si zdravie.

Zboží k článku

  • Články z kategórie Novinky a sútaže majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.