Reklamy na Marihuanu zvyšují počet mladistvých uživatelů?

  • Reklamy na Marihuanu zvyšují počet mladistvých uživatelů?
  • Výzkum společnosti RAND poukazuje na zvýšený výskyt konzumace konopí spojený s větší frekvencí reklam
  • Studie probíhala v jižní Kalifornii a zaobírala se zhruba 2,500 mladých občanů

Jedna z novějších studií výzkumné společnosti RAND zjistila, že reklamy na konopí dost možná přímo zvyšují počty mladistvých uživatelů. Výsledky výzkumu tak budou mít nejspíše přímý vliv na budoucnost regulativních zaopatření okolo konopné reklamy.

„U mladistvých a adolescentů, kteří v průzkumu zodpověděli, že konopné reklamy zahlédli často, byla zároveň zjištěna přímo úměrná vyšší konzumace marihuany.“

Celý průzkum byl od počátku veden doktorkou Elizabeth D’Amico a zaobíral se dohromady 2,500 mladými studenty z jižní Kalifornie. Studenti byli pozorování od roku 2008 (od věku 11-12 let) do roku 2017, kdy zúčastnění ve věku 19 let dokončovali střední školu. Zpočátku bylo účastníku studie celkem 5000, pouze polovina však zodpovídala dotazy badatelů až do konce.

Studenti každé tři měsíce hlásili, jak často během této doby reklamy na konopí shlédli. Pro srovnání – v roce 2010 nahlásilo zhlédnutí alespoň jedné konopné reklamy zhruba 25% zúčastněných, kdežto v roce 2017 zhlédnutí takového typu inzerce ohlásilo celých 75%.

konopí mládež drogy

Hlavní poznatky studie:

  • „Adolescenti, kteří nahlásili větší než průměrné počty zhlédnutých MMJ (Medical Marijuana) reklam, zároveň přiznávali větší než průměrné množství užívaného množství konopí, vyšší očekávání pozitivního účinku konopí, větší odhodlání užívat konopí i v budoucnu, ale zároveň i vyšší počet negativních následků užívání.“
  • „Celkově vzato z průzkumu vyplívá, že častější výskyt reklamy na konopí nejenže značně ovlivňuje celkový názor společnosti a mladistvých, vypadá to také, že přímo zvyšuje počet uživatelů a s tím i negativních následků užívání, hlavně pak mezi řadami adolescentů.“
  • „Nálezy našeho průzkumu se přímo zrcadlí s průzkumy z minulosti, kde se pozoroval vliv reklamy na tabák a alkohol. Stejně jako u konopí se i v těchto oblastech odrazil vyšší výskyt reklamy ve vyšším výskytu užívání mezi mladistvými. Tyto nálezy nám napovídají, že je dost možná třeba oblast reklamy na konopí začít regulovat stejně, jako to děláme u alkoholu a tabáku.“

Negativní vliv legalizace konopí na mladistvé?

Stejně jako u mnohých dalších studií zabývajícími se všeho možného okolo léčebného konopí jsou zde výsledky průzkumu pouze rozmazaným odrazem reality. Důležitou poznámkou zde je, že průzkum společnosti RAND probíhal během éry divokého západu Kalifornie, kdy nebyla produkce, inzerce ani marketing léčebného kanabisu státem téměř nijak regulována.

Situace se však v Kalifornii razantně změnila počátkem tohoto roku, 1. Ledna 2018. Novým rokem započaly také velmi striktní regulace konopné reklamy, vedené Hlavní radou Kalifornie pro kontrolu konopí. Cílem regulací zde je hlavně omezení jejich zobrazování dětem a dospívajícím. Následně se konopná reklama začala tvrdě regulovat i v každém ze sedmi dalších států USA, kde je konopí již legální pro rekreační i léčebné užití.

Pro srovnání se můžeme podívat na situaci v Kanadě, kde se regulací zabývala podobně jako v USA každá provincie zvlášť. Startem minulého roku však vznikla federální legislativa pro celkovou regulaci konopí. Součástí legislativních opatření vlády je tak nově zákaz reklamy zobrazující užívání konopí a jeho uživatelů v „půvabném, lákavém, vzrušujícím, vitálním nebo vyzývavém“ stylu.

Reklamy na konopí byly původně zaměřeny na děti

Výzkum společnosti RAND však zároveň zjišťuje, že nejde ani tak o konopné reklamy zaměřující se přímo na děti a mladistvé, jako spíše reklamy všeobecně mající vliv spíše na mladé. Výsledky také naznačují, že přítomnost konopných reklam přímou úměrou zvyšuje vnímání přítomnosti a užívání léčebného konopí jako „normální záležitost“, ať už v perspektivě léčby nebo rekreace.

„Například,“ vysvětlují dále badatelé, „více než 50% středoškoláků dnes zastává názor, že kouření léčebného konopí neobnáší žádná rizika či zdravotní hrozby.“ 

Otázka mladistvého užívání konopí, obzvláště pak chronicky častého, však zůstává doposud vcelku záludnou. Zároveň je však velmi důležité zmínit, že ve srovnání s častým užíváním alkoholu nebo tabáku jsou v případě konopí mladiství vystavování mnohem menším rizikům.

Studie společnosti RAND však dozajista znova rozjiskří debatu okolo správného podání reklam a inzerce léčebného konopí a dost možná přivede řadu mladistvých k zamyšlení a přehodnocení situace.

Více informací, méně strašení – éra legalizace konopí a vzdělání mládeže

V moment, kdy federální vláda USA ohlásila chystanou finanční injekci 36.4 milionů dolarů do pětiletého plánu edukace o konopí a jeho efektech, si profesoři a učitelé uvědomili, že před nimi stojí nelehký úkol. Nejenže se tedy budou muset začít snažit předat zodpovědné vzdělání o konopí mnohem důkladněji, zároveň bude třeba kompletně přepracovat i informace, které byly veřejnosti podávány doposud.

„Legalizace nám práci o dost ztížila, o tom není pochyb.“ Marc Paris, vedoucí organizace Drug Free Kids

Například Bill Blair, vedoucí strany liberálů popisuje situaci následovně: „V situaci, kdy je látka zákonem zakázaná, se záměr všeobecného vzdělání soustředí zejména na možný zákonný postih přechovávání dané nelegální látky. Jakmile se však látka zlegalizuje, rodiče, učitelé a zákonodárci začnou k dětem mluvit hlavně o tom, jak se chránit proti potencionálním rizikům užívání a dělat zdravější rozhodnutí.“

Marc Paris, vedoucí kanadské organizace Drug Free Kids (DFK), charity zabývající se edukací v oblasti drog a závislostí, se v rozhovoru pro server Leafly vyjádřil, že jim legalizace práci značně ztížila. DFK následovně vydala příručku pro rodiče zaměřenou na způsob, jak s dětmi o konopí začít co nejlépe komunikovat. „The Cannabis Talk Kit“, který byl vyvinut ve spolupráci s organizací Health Canada a Kanadským centrem pro drogy a závislosti má ze strany rodičů i lékařů prozatím pozitivní ohlasy.

„Rodičům radíme, jak mluvit s dětmi o konopí tak, aby si je hned neodcizili. Například, rodiče by měli užívání kouřenou formou popisovat jako volbu nezdravou namísto volby například hloupé nebo přímo stupidní.“

konopí děti hrozba drogy

„Načasování vydání naší příručky bylo naprosto ideální,“ říká Paris v samotné příručce, která byla vypuštěna do světa dva měsíce poté, co Trudeau oznámil, že bude rekreační konopí zlegalizováno do července roku 2018. Od vydání si školy a rodiče vyžádali na více než 100,000 kusů.

„Do té doby, než projde zákon C-45 v platnost (legalizace konopí), musíme vypracovat dostatečně kvalitní informační kanály poskytující dostatečnou prevenci pro děti našeho státu. Léčebné konopí bude dostupnější, než kdy jindy. Proto zde musí být zároveň na místě kvalitní, pravdivé informace o jeho účincích i potenciálních rizicích.“

Paris je oznámením Justina Trudeau nadšen a doufá, že jeho organizace obdrží dostatečnou finanční podporu k tomu, aby mohli se svou organizací svůj plán uskutečnit. „Máme v plánu expandovat až za dosavadní, všeobecné povědomí veřejnosti o léčebném konopí a začít přímo navštěvovat školy, jednu po druhé,“ objasňuje plán Paris. „Samozřejmě je třeba počítat s tím, že bude uskutečnění plánu v takovém rozsahu stát miliony.“

Parisův názor sdílí i hlavní analytička Kanadského institutu pro výzkum a legislativu v oblasti drogových závislostí, Anne McKiernan. „Čím více se blížíme k datu propuknutí plné legalizace léčebného konopí, tím důležitější je mít připravený kvalitní edukační plán,“ vysvětluje Anne rovněž redakci serveru Leafly.

Anne v nadcházející legalizaci léčebného konopí vidí i další pozitiva:

„Například, díky legalizaci se učitelé a vzdělávací jednotky budou moci namísto právních postihů zamdaleko více na ochranu proti potenciálním rizikům (Harm Reduction). Poskytované informace se zaměří hlavně na zodpovědné užívání léčebného konopí a poskytovatelé se nebudou moci bát právních postihů. Bude tak možné vyjadřovat se způsobem, jako například ‚Pokud máš v plánu konopí vyzkoušet, vyber si nejdříve odrůd s nízkým obsahem THC. Vyvaruješ se tak možným negativním účinkům jako je pocit úzkosti, dočasné paniky, suchu v ústech či zmatenosti.‘“

Minulý březen například zmiňovaná instituce rozjela digitální kampaň, ve které se snaží rodiče nabádat k tomu, aby se svými dětmi začali o konopí aktivně komunikovat. Federální vláda, která výsledky kampaně měřila, prohlásila, že byl výsledek prokliků a celkového zájmu o celých 75% vyšší, než obvykle.

Další fáze kampaně je již v plánu a bude zaměřena naopak na samotné mladistvé. Hlavním informačním kanálem zde mají být sociální média jako FacebookTwitter nebo Instagram. „Na detailech kampaně se stále pracuje, avšak již teď je nám jasné, že sociální média budou hrát ve snaze získat zájem mladistvých významnou roli.“

Snaha poskytnout mládeži pravdivé a neodrazující informace je dozajista krokem správným směrem. Namísto častého strašení z právních postihů všeho druhu se informační snahy států začínají zaměřovat hlavně na upřímné rady dětem i adolescentům o tom, jak se vyvarovat potenciálním rizikům a chránit si zdraví. 

Zboží k článku