Používání konopí a psychotické zážitky během raného dospívání

  • Používání konopí a psychotické zážitky během raného dospívání
  • Dlouhodobá studie zkoumala více než 2500 teenagerů a to, jaký vztah a postoj mají ke konopí.
  • Na základě klinických testů byly následně informace vyhodnoceny.

Pozadí

Autoří se snažili modelovat různé trajektorie psychotických zážitků (PLE) během dospívání a zkoumat, zda je dlouhodobý vztah mezi užíváním konopí a PLE zprostředován změnami v kognitivním vývoji a/nebo změnou úzkostných nebo depresivních příznaků. 

Metody

Celkem bylo posuzováno 2566 teenagerů po dobu 4 let (ve věku od 13 do 16 let) na základě klinických výsledků, užívání látek a kognitivních výsledků. Růstové modely s latentní třídou identifikovaly tři trajektorie PLE: nízký pokles (83,9%), vysoký pokles (7,9%) a mírně rostoucí třída (8,2%). Byly provedeny logistické regrese, aby bylo zjištěno, zda výchozí úrovně a růst užívání konopí byly spojeny s členstvím v  trajektorii PLE. Poté zkoumali účinky potencionálních mediátorů (růst poznávání a úzkost/deprese) na vztah mezi růstem užívání konopí a trajektorií PLE.

Výsledky

Prudší nárůst užívání konopí od 13 do 16 let byl spojen s vyšší pravděpodobností, že bude přidělen ke středně rostoucí trajektorii PLE [poměr šancí, 2,59; 95% interval spolehlivosti (CI), 1,11-6,03] při kontrole kumulativního použití cigaret.

Závěry

Symptomy deprese částečně zprostředkovaly podélnou vazbu mezi užíváním konopí a PLE u adolescentů, což naznačuje, že může být dosaženo preventivního účinku z cílení symptomů deprese, a to i při pokusu o prevenci užívání konopí u mládeže, která vykazuje zvyšující se psychotické zážitky.

Zdroj: studie, obrázek: www.teenlife.com

přidej komentář

Komentáře

Okomentuj příspěvek, přidej hodnotný komentář.

Přidat vlastní komentář


  • Články z kategorie Studie mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.