Mexican

Druh: Cannabis sativa

Označnením Mexican se mají na mysli druhy konopí, jež pocházejí z Mexika. Jedná se ve většině případů o konopí s dominantní sativa složkou, což je dáno zeměpisnou polohou a klimatem Mexika. Mexican druhy mívají hliněné aroma s prvky tabáku a dehtu.

Účinky a vlastnosti Mexican

Díky převaze sativa složky bývají modely Mexican povzbuzující a jsou vhodné pro navození pocitů radosti, euforie a nadšení. Mexican modely mají blahodárný účinek i při potížích s depresí a nedostatkem energie.Semena z genetiky Mexican koupíte zde.

Negativní účinky

Vyprahlost úst (méně očí). V marginálních případech paranoia a bolest hlavy.

Zboží k článku

  • Články z kategorie CBD a Deprese, Konopí sativa, Semenné banky mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 11/10/15