Moderní léčba konopím: Jaké látky konopí obsahuje?

Medicínské konopí může fungovat jako velmi dobrý doplněk klasické léčby medikamenty. Je však třeba, vždy se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Nicméně kanabinoidy využívané v lékařství působí převážně uklidňujícími účinky, nejsou psychoaktivní- tedy nevyvolávají nepříjemné a nechvalně známé pocity malátnosti. 

Mají velmi dobré výsledky při léčbě jak psychických (depresivní stavy, úzkost, strach, epilepsie, schizofrenie apod.), tak fyzických problémů (svalové napětí a křeče, bolesti kloubů, svalů, hlavy, revma, problémy se zažíváním a celková harmonizace těla). 

Za všemi těmito účinky ale nestojí čistě jen kanabinoidy, o kterých budeme mluvit ještě podrobněji za malou chvíli. Léčebné konopí má skutečně bohatých chemický profil a obsahuje řadu dalších sloučenin, jako jsou například terpenoidy,  flavonoidy, aminokyseliny, proteiny, cukry, enzymy nebo mastné kyseliny. 

Přední český specialista na oblast léčivého konopí, pan Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš řekl: “V konopí je známých hodně přes tisíc obsahových látek. Z nich dle mého názoru jsou v léčbě důležité kanabinoidy, kanabinoidní kyseliny, terpeny, terpenoidy, flavonoidy, flavonoidní glykosidy, polyfenoly a další bioaktivní látky." Některé z těchto látek si v dnešním článku prostudujeme. 

Jak jsme již naznačili, látky obsažené v konopí, vykazují ještě o něco příznivější účinky, pokud se navzájem doplňují. Zejména se jedná o terpeny, kanabinoidy a flavonoidy, jež se navzájem doplňují a zesilují celkové pozitivní účinky léčebného konopí, ne jen, na lidský organismus. Díky tomuto propojení, by se mohla:

  • zvýšit schopnost látek, ovlivnit větší množství cílů v těle

  • zlepšit vstřebávání účinných látek

  • minimalizovat nežádoucí vedlejší účinky (Doposud nebyly zjištěny žádné specifické, pouze obecné- průjem, nevolnost, bolest hlavy. Účinky léčebného konopí se mění uživatel od uživatele.) 

Látky obsažené v konopí, zdroj: pixabay.com

Více než 1000, to je odhad množství účinných látek obsažených v jedné rostlině léčivého konopí, zdroj: pixabay.com

Kanabinoidy

Jedná se o zcela přírodní látky, jež se nacházejí zejména v konopných rostlinách. Nicméně látky podobné kanabinoidům, můžeme najít i jiných rostlinách, více zjistíte zde. Uvádí se, že jedna rostlina konopí obsahuje až 500 různých přírodních sloučenin, z nichž přes 100 lze zařadit mezi kanabinoidy. Každý kanabinoid se svými účinky a vlastnostmi liší od jiného. Některé z nich mohou mít psychoaktivní účinky, jiné je zcela postrádají- poté mluvíme o konopí léčebném. Kanabinoidy mohou být účinné při řešení řady problémů. Vykazují však velmi příznivé účinky také v případech, kdy od sebe nejsou zcela separovány. 

Jak jsme již poznamenali, kanabinoidů existuje opravdu velká řada. V současnosti jsou však v popředí zájmu široké veřejnosti zejména dva, a sice:

  • Tetrahydrocannabinol THC- jedná se o nejznámnější sloučeninu nacházející se v konopí. Ačkoliv má také léčivé účinky, je THC vysoce psychoaktivní  a může vyvolávat řadu nepříjemných a nebezpečných stavů, mezi nimiž můžeme zmínit úzkosti či paranoiu. THC v jakékoliv formě, je České republice nelegální. Ve výjimečných případech ho lze získat pouze na lékařský předpis, a to ve velmi omezeném množství. 

  • Kanabidiol CBD- se řadí mezi látky využívané v medicíně. Oproti známějšímu THC ma jednu nespornou výhodu, CBD není psychoaktivní kanabinoid, což znamená, že vám nehrozí pocit nepříjemné malátnosti a jiné nežádoucí účinky. Na lidský organismus, a ne jen na něj, má velmi pozitivní uklidňující účinky, dokáže ulevovat od bolestí různého původu, zmírňuje průběh nebo dokonce zastavuje šíření zánětů. Velmi dobré výsledky má také na neurologické problémy- migrény, deprese, úzkostné poruchy, nebo také nabízí potenciální snížení záchvatů u lidí s epilepsií. Opravdu oblíbený je ve formě extraktů a CBD olejů

Opravdu oblíbený je ve formě extraktů a CBD olejů.

Léčebný kanabidiol CBD je velmi oblíbený ve formě extraktů nebo olejů CBD. 

Kanabinoidy spolupracují s vaším endokanabinoidním systémem, který pomáhá udržovat rovnováhu a stabilitu vašeho organismu a kromě toho, má zásadní vliv na životní funkce, včetně rozmnožování, emocí, spánku a příjmu potravy. To vše díky receptorům CB1, které se nacházejí v mozku a nervový soustavě a receptorům CB2, které jsou součástí našeho imunitního systému. Má řadu relaxační a terapeutických vlastností, které by mohly mít pozitivní vliv na vaše zdraví. Budete li číst dále, narazíte na jednu z mnoha studií demonstrující schopnosti CBD v oblasti psychického zdraví. 

Kanabinoidní kyseliny

Tyto kyseliny jsou v podstatě surové formy sloučenin, jež jsou po určitém později nazývané známějšími zkratkami, a sice THC a CBD. V oné surové formě se jim říká THCA a CBDA a nacházejí se jak ve stále “živých” pěstovaných konopných rostlinách na poli, tak v již sklizeném a usušeném konopí. Je však třeba poznamenat, že sušením se kyselé formy sloučenin stávají značně nestabilní a jejich účinky se lehce mění. 

Zajímavostí je například fakt, že THC, je ve své čerstvé formě, tedy THCA, nepsychoaktivní stejně jako například CBD. Při pěstování jsou tyto kanabinoidní kyseliny chráněny antioxidanty a mimo jiné také vonnými silicemi konopí, též nazývanými terpeny a terpenoidy. 

Proces přeměny kanabinoidních kyselin na kanabinoidy se nazývá dekarboxylace, při které se z molekuly kanabinoidní kyseliny oddělí oxid uhličitý. Poté vznikají již zmíněné sloučeniny THC a CBD. 

Terpeny

Z chemického pohledu lze terpeny definovat jako nenasycené uhlovodíky, ve většině případů jsou rostlinného původu. Jinými slovy však lze říct, že se jedná o organické těkavé sloučeniny s velmi silnými aromatickými vlastnostmi. Terpeny se nacházejí v silicích rostlin, plodů, listů, květin či například kořenech. V přírodě je rostliny produkují jakožto ochranu proti škůdcům, bakteriím, plísním či hmyzu. 

Kromě toho, že terpeny jsou zodpovědné za charakteristické aroma konopí, mají také řadu léčebných účinků. Některé tyto vonné silice mají skutečně výraznou a specifickou vůni, díky níž je tak v některých případech velmi jednoduché rozpoznat konkrétní odrůdu léčebného konopí. Každý terpen se liší nejen vůní, ale také účinky. Více vlastností prokázaly studie, jež zkoumaly další role terpenů v různých rostlinách. Dle těchto výzkumů, jsou terpeny klíčové při tvorbě rostlinných hormonů, pigmentů, sterolů ale i kanabinoidů. 

Terpeny jsou tedy skutečně velmi podstatnou součástí léčebného konopí a existuje jich až 200. Některé skupiny terpenů působí terapeutickým účinkem a umí zmírnit stres. Další sloučeniny vás zenergizují a osvěží, nebo pomohou zbystřit smysly a soustředění. 

Mohou pomoci při psychických problémech- depresivních stavech, poruchách chování a nálad nebo úzkostech. Terpeny mají prokazatelně velkou schopnost zmírňovat nebo téměř léčit respirační virová onemocnění.

Osvěžující a energizující terpeny jsou velmi oblíbené, dočtěte se o nich více zde.

Osvěžující a energizující terpeny jsou velmi oblíbené, dočtěte se o nich více zde

O čem píšeme

Terpenoidy

Terpenoidy se často zaměňují s terpeny, a v současnosti je už i odborná literatura bere jako synonyma. Nicméně se jedná o jakousi podskupinu terpenů, mají velmi podobné účinky a vlastnosti, kterými disponují právě terpeny. Rozdíl je v podstatě jen v chemickém složení a vazbě. Terpenoidy obsahují mimo C a H, ještě atomy kyslíku. K navázání atomu kyslíku dochází většinou vlivem denaturace (chemická změna, oxidace) při sušení rostlin.

Flavonoidy

Jedná se skutečně důležitou a jednu z největších skupin organických látek, které vědci doposud objevili, zahrnuje pravděpodobně více než 6000 látek. Flavonoidy se též nazývají bioflavonoidy nebo vitamín P a nacházejí se ve velkém množství různých rostlin, nikoliv pouze v konopí. Ačkoliv faktem je, že v konopí se nachází asi 20 druhů flavonoidů, které se v jiných rostlinách nevyskytují, například flavonoid kannaflavin A a kannaflavin B, patří β-sitosterol, vitexin, isovitexin, kaempferol, luteolin a orientin. Jsou známé díky svým antioxidačním a vysoce pozitivním účinkům na lidský organismus, konkrétně například na cévní soustavu, kterou dokáží regenerovat a zároveň zpevňují cévy

Velkou a známou předností flavonoidů jsou jejich silné protizánětlivé schopnosti. Co už však mnoho lidí neví, je fakt, že flavonoidy fungují jako zdroje mnoha výrazných barev. Zejména ovlivňují barevnost bobulovitého ovoce (borůvky, aronie, jahody, maliny, ostružiny apod.), poté také dalších rostlin, mezi něž se dá zařadit i léčebné konopí. Speciálně pro konopí slouží flavonoidy jako barvivo a ochrana před škodlivými účinky ultrafialového záření

Mezi nejznámější flavonoidy využívané v lékařství patří například rutin, využívaný ve formě tzv. ascorutinu, který například pomáhá zmírňovat krvácení z nosu apod., jelikož účinně působí na cévy a stahuje je. Flavonoidy nacházejí uplatnění též při léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Flavonoidy fungují jako zdroje mnoha výrazných barev

Zajímavostí je, že flavonoidy fungují jako zdroje mnoha výrazných barev, a to zejména u bobulovitého ovoce, zdroj: pixabay.com 

Flavonoidní glykosidy

Flavonoidní glykosidy jsou velmi zajímavou skupinou látek kombinující účinky flavonoidů a glykosidů. Samotné glykosidy jsou ale neméně zajímavou a pestrou skupinou látek. Jedná se o tzv. deriváty sacharidů, organické sloučeniny s poměrně silnými účinky. Hojně je využívá lékařství a tvoří součást mnohých důležitých obsahových látek rostlin. Glykosidy mají velké zastoupení v rostlinách, nicméně je lze naleznout také v živočišné říši. 

Jedná se o látky jež jsou většinou zcela bezbarvé, dobře rozpustné ve vodě a alkoholu. V závislosti na zdroji, tedy rostlině, ze které pocházejí, mohou obsahovat uhlík, vodík a kyslík, některé dokonce i dusík, draslík a síru. V rostlinách fungují jako jakási zásobárna energie, kterou rostlina využívá podle své potřeby.

Opět v závislosti na zdroji, působí glykosidy s obsahem flavonoidů, močopudně, také mohou rozšiřovat cévy nebo snižovat krevní tlak. Velmi zajímavou vlastností jsou například protikřečové schopnosti či posilující účinek vitaminu C v lidském těle. 

Polyfenoly 

Jedná se o skupinu rostlinných chemických sloučenin, jež se dělí například na lignany, již zmiňované flavonoidy a kondenzované taniny. Zatím nejvíce prostudovanými polyfenoly jsou právě flavonoidy a jejich sloučeniny, kupříkladu flavonoly, flavony, katechiny či isoflavonoidy.

Ačkoliv nejvíce informací máme o flavonoidech, nejhojněji se vyskytujícími polyfenoly jsou tzv. kondenzované taniny, neboli třísloviny. Ty nalezneme v podstatě ve všech rostlinách, včetně konopí. Dle studií tvoří polyfenoly až 50% hmotnosti listů po usušení. Největšími zdroji polyfenolů jsou bobuloviny, čaje, oblíbené pivo, kakao či čokoláda, a také většina zeleniny a ovoce.

Studie

Vybrali jsme pro vás studii, jež přibližuje účinnost kanabinoidů, zejména pak kanabidiolu CBD, na psychické zdraví a pohodu. V následujícím úryvku naleznete pouze to nejdůležitější, kompletní studii však naleznete zde

"CBD jako potenciální lék k léčbě úzkostných poruch"

“CBD, složka Konopí Setého, je farmakologický širokospektrální lék, který v posledních letech vzbudil rostoucí zájem o léčbu řady neuropsychiatrických poruch. Zjistili jsme, že stávající preklinické důkazy silně podporují dosud známé účinky CBD, jako vhodnou léčbu generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy, sociální úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy a posttraumatické stresové poruchy. Některé důkazy ze studií na lidech podporují anxiolytickou (uvolňující) roli CBD. Celkově současné výzkumy naznačuje, že CBD má značný potenciál v léčbě mnohočetných úzkostných poruch. Je však stále potřeba dalších studií, chronických a terapeutických účinků na pacientech s konkrétními poruchami. “

Zdroj:

Blessing, Esther M, et al. “Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders.” Neurotherapeutics : the Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Springer US, Oct. 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/.

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je pouze jedna z mnoha účinných látek nacházejících se v rostlinách léčebného konopí. Kanabidiol aneb CBD je druhý nejčastější kanabinoid, který se v konopí vyskytuje. V různém množství jej samozřejmě naleznete v každé odrůdě, nicméně některé jsou speciálně šlechtěny tak, aby byl obsah CBD skutečně vysoký a bylo možné jej například využít v lékařství.

CBD reaguje na endokanabinoidní systém a na jednotlivé části organismu, které vedou ke spuštění epileptických záchvatů. CBD je při epilepsii nápomocné z několika důvodů: jeho působení na hladinu kyseliny gama-aminomáselné, stabilizuje funkce iontových kanálů v těle, mění způsob, jakým spolu buňky v mozku komunikují, má antioxidační a protizánětlivé účinky a zmírňuje bolest. Dávkování CBD kapek při užívání CBD oleje je individuální a závisí například na váze člověka.

Schizofrenie je neurologická porucha ovlivňující vnímání reality. CBD pomáhá maximalizovat léčbu. Potencionální výhody pro léčbu schizofrenie jsou: zmírnění úzkosti a deprese, regulace rovnováhy neurotransmiterů, zvýšení průtoku krve do kortikálních oblastí mozku, zlepšení kvality a trvání spánku a regulace vaniolidních receptorů. Studie vykázala, že CBD oleje vedou k mírnému zlepšení schizofrenních symptomů. Ačkoli CBD může zlepšit vedlejší dopady onemocnění u několika různých modelů schizofrenie, existují také důkazy, že jiné kanabinoidy, konkrétně THC, mohou schizofrenii zhoršit.

K léčbě úzkosti je nejčastější způsob užití CBD. Studie prokázaly, že CBD snižuje úzkost u pacientů se sociálně-úzkostnou poruchou. CBD olej napomáhá k udržení nižší hladiny úzkosti a neustálému zlepšování kvality a množství spánku. Je to nejpopulárnější přírodní způsob léčby úzkosti a poruchy spánku. K dennímu užití při zvládání úzkosti se doporučují CBD kapsle nebo CBD tinktury. Ke zvládání akutních potíží se naopak doporučuje vaporizace CBD, neboť úleva se zaznamená téměř okamžitě.

Konopí má široké možnosti využití a obrovský potenciál pro léčebné využití. Léčebné účinky konopí jsou zkoumány řadou studií. V současnosti známe zejména analgetické, antimikrobiální a silné protizánětlivé schopnosti konopí. Nejúčinnější se přitom zdají být kanabinoidy THC a CBD, které jsou však v mnohém odlišné. Legální CBD je využíváno v boji proti úzkostem, depresím, stresu i bolestem různého původu. Vedle toho THC je užitečné zejména při boji s bolestmi. Konopí s obsahem THC na povolenou hranici 1 % je však možné získat výhradně na lékařský předpis.

Konopí můžeme rozdělit na dva druhy - konopí seté a indické. Konopí seté má obsah THC do 0,3%, zatímco indické konopí nad 7%. THC má psychotropní účinky, může na něm vzniknout závislost. Naopak CBD žádné psychotropní účinky nemá, přestože mají s THC velmi podobné chemické složení. CBD se může používat jako léčivo díky jeho blahodárným vlastnostem. Jako technické konopí se označují semena konopí, které mají obsah THC do 0,3% a dle zákona č. 167/1998 Sb. §5 jej lze volně kupovat, pěstovat a dále zpracovávat. Taková semínka můžou mít naopak vysoký obsah léčivého CBD.

  • Články z kategorie Konopné terpeny, THC a CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 04/15/20
(Aktualizováno: 05/26/22)