Konopí jako náhrada za léky na předpis - průřezová studie

  • Skoro 1300 respondentů odpovědělo na on-line anketu zabývající se substitucí léků na předpis. 
  • Z výsledků vyplývá, že téměř 50% dotazovaných nahrazuje léky na předpis marihuanou.
  • Studie ukazuje, že ve státech, kde je užívání konopí legální, je pravděpodobnost této substituce vyšší.

Pozadí studie 

Na studii se podíleli: James M Corroon Jr, Laurie K Mischley a Michelle Sexton a hlavním důvodem zkoumání byl nárůst užívání lékařského konopí, nejčastěji kvůli bolestem, úzkosti a depresím. Nejnovější data naznačují, že užívání a zneužívání léků na předpis může klesat ve státech, kde je lékařské konopí legální.

Cílem této studie bylo poznání a prozkoumání uživatelů konopí, aby bylo zjištěno, zda úmyslně nahradili konopí pro léky na předpis.

Metody zkoumání

Zkoumaný vzorek tvořil celkem 2774 jedinců, kteří se sami přihlásili a potvrdili, že použili konopí alespoň jednou v předchozích 90 dnech. 

Jednotlivci byli dotazování prostřednictvím anonymního on-line dotazníku, který zkoumal efekty nahrazování konopí. Účastníci byli vybráni pomocí sociálních médií anebo pomocí legálních výdejen konopí ve státě Washington.

O čem píšeme

Výsledky

Celkem 1 248 respondentů (46%) uvedlo, že užívají konopí jako náhražku léků na předpis. Mezi nejčastější druhy nahrazovaných drog patří narkotika/opiáty (35,8%), anxiolytika/benzodiazepiny (13,6%) a antidepresiva (12,7%).

Bylo hlášeno celkem 2 473 substitucí nebo přibližně 2 substituce léčivých přípravků na jednoho respondenta. Pravděpodobnost výskytu substituce léků byla 4,59 (95 % interval spolehlivosti [CI], 3,87, 5,43) vyšší byla u uživatelů lékařského konopí v porovnání s uživateli nelékařského konopí a 1,66 (95 % CI, 1,27 a 2,16) vyšší u těch, kteří oznámili používání pro zmírnění komorbidit bolesti, úzkosti a deprese.

Mírně vyšší procento respondentů, kteří potvrdili substituci, žilo ve státech, kde bylo použití lékařského konopí v době průzkumu legální (47 % vs. 45 %, p = 0,58), ale tento rozdíl nebyl statisticky významný

Zdroje: studie, obrázek: www.khabarban.com

  • Články z kategorie Studie CBD mají pouze informační charakter. Nemají za cíl vybízet k pěstování ani šíření konopí jako drogy, ale vytvářet osvětu léčebného konopí.

Vydáno: 07/19/18